Những thông tin thú vị về kính viễn vọng không gian James Webb Space Telescope

-

Mộ vài Fun Facts về James Webb Space Telescope (JWST), mời các bạn cùng xem.

Thông tin cơ bản về JWST

Thông tin cơ bản về James Webb Space Telescope
Thông tin cơ bản về James Webb Space Telescope

JWST là thành quả của 40 triệu giờ làm việc, 14 quốc gia, 29 bang của Mỹ và hàng ngàn các nhà khoa học tham gia chế tạo

James Webb Space Telescope là thành quả của 40 triệu giờ làm việc, 14 quốc gia, 29 bang của Mỹ và hàng ngàn các nhà khoa học tham gia chế tạo

JWST mạnh đến nỗi nó có thể nhìn/phát hiện ra nhiệt của một con ong ở Mặt Trăng

James Webb Space Telescope mạnh đến nỗi nó có thể nhìn/phát hiện ra nhiệt của một con ong ở Mặt Trăng

So sánh dải quang phổ mà JWST quan sát được với kính Hubble và Spitzer

So sánh dải quang phổ mà James Webb Space Telescope quan sát được với kính Hubble và Spitzer

Do kích thước tấm kính của JWST quá lớn (đường kính hơn 6,5 mét) nên người ta phải gói nó lại để đút vừa trong tên lửa đẩy European Ariane 5, sau khi phóng lên vũ trụ thì JWST sẽ mở ra lại từ từ

Do kích thước tấm kính của James Webb Space Telescope quá lớn (đường kính hơn 6,5 mét) nên người ta phải gói nó lại để đút vừa trong tên lửa đẩy European Ariane 5, sau khi phóng lên vũ trụ thì JWST sẽ mở ra lại từ từ
Cách James Webb Space Telescope nằm bên trong tên lửa đẩy European Ariane 5.

So sánh kích thước tấm kính quan sát của JWST với Hubble và Spitzer

So sánh kích thước tấm kính quan sát của James Webb Space Telescope với Hubble và Spitzer

Vị trí và quỹ đạo của kính James Webb Space Telescope ngoài không gian

Vị trí và quỹ đạo của kính James Webb Space Telescope ngoài không gian

XEM TIÊP

Kính viễn vọng James Webb có đủ nhiên liệu để hoạt động liên tục hơn 10 năm

Kính James Webb được lên kế hoạch hoạt động trong vòng 5 năm. Tuy...

BÀI LIÊN QUAN

NASA đã phóng thành công kính viễn vọng không gian James Webb Space Telescope

Ngày 25/12/2021, James Webb Space Telescope (JWST) đã được phóng thành công lên không...

Kính viễn vọng không gian James Webb sẽ được phóng lên vũ trụ ngày 18/12/2021

Sau nhiều năm bị trì hoãn, NASA cuối cùng cũng thông báo ngày phóng...