W.A.I.V.E – một bộ phim được quay bằng Fujifilm X-T4

-

Angel Alvarez cùng đội ngũ của mình đã thực hiện bộ phim trên và hoàn toàn sử dụng chiếc máy ảnh Fujifilm X-T4. Bộ phim mất 3 năm để hoàn thành. Anh và đội ngũ của mình đánh giá cao khả năng tại tạo màu sắc cũng như chất lượng hình ảnh của X-T4.

Một số hình ảnh khác

Bài viết kết thúc bằng việc chia sẻ trailer của bộ phim và mong muốn được chia sẻ thêm về nó.

Nguồn: This Indipendent Movie was Shot on Fujifilm X-T4 – Do We Really Need a Dedicated Fujifilm Cinema Camera?

Bài liên quan