Trang chủ của Oculus Quest 2 đã chuyển thành trang Facebook Store

-

www.oculus.com không còn nữa, thay vào đó bạn sẽ được chuyển đến trang store.facebook.com với giao diện mới và định hướng sản phẩm cũng khác.

Trang Oculus trước đây chỉ liệt kê các sản phẩm kính thực tế ảo. Còn giờ khi chuyển sang Facebook Store sẽ nằm chung nhà với các sản phẩm khác của Meta như Portal và Ray-Ban Stories. Bạn vẫn có thể truy cập được các nội dung trước đây của của Oculus như Blog hay Apps & Games.

Sự thay đổi này cũng thuận lợi cho việc sau này khi Meta ra mắt Quest 3 hay Quest Pro thì chúng cũng sẽ nằm tại trang này.

Bài liên quan