Nikon đăng ký một máy ảnh mới mã hiệu N2312

-

Thông tin này được đăng tải trên Weibo, một trang mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về đăng ký này trên mạng và có thể mất một vài ngày để cơ sở dữ liệu được cập nhật.

Ngoài ra, có một mã máy ảnh khác đã được đăng ký trước đó mã hiệu N2216. Rất có thể 1 trong 2 mã hiệu này sẽ là chiếc Nikon Z7III.

Các mã máy đăng ký trước đó đã được phát hành: N2014 (Nikon Z9), N2120 (Nikon Z8), N1932 (Nikon Z7II), N1929 (Nikon Z6II), N1710 (Nikon Z7), N1711 (Nikon Z6), N1933 (Nikon Z5), N1912 (Nikon Z50), N2121 (Nikon Z30), N2016 (Nikon Zfc), N2137 (Nikon Zf), N2214 (Nikon Z6III).

Nguồn: Nikon registered a new N2312 camera in Asia (Nikon now has two registered but not yet announced cameras)

Bài liên quan