Nikon có nhiều bằng sáng chế bí mật không thể truy cập

-

Thông thường các bằng sáng chế khi đăng ký sẽ được đăng tải thông tin rõ ràng. Tuy nhiên thực tế thì không phải toàn bộ sẽ được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, Nikion đã sử dụng quyền không công khai thiết kế để giữ bí mật cho các bằng sáng chế của mình. Hiện có bốn bằng sáng chế thiết kế Nikon mới được đánh dấu là bí mật và không thể truy cập (thực tế, mười bằng sáng chế cuối cùng được đăng ký bởi Nikon cũng là “bí mật”).

Văn phòng Bằng sáng chế Nhật Bản của Nikon giải thích bằng sáng chế bí mật là gì: Bằng sáng chế thiết kế bí mật là một quyền được cung cấp trong Tờ công báo thiết kế. Việc cung cấp thêm quyền này là vì thiết kế sáng tạo của một vật phẩm nếu nó được công khai từ lúc đăng ký có thể dễ dàng bị sao chép hoặc đánh cắp, do đó cần phải giữ bí mật thiết kế cho đến khi nó được bán ra.

Người đăng ký bằng sáng chế có thể yêu cầu nội dung của thiết kế không được công bố trong Tờ công báo thiết kế trong một khoảng thời gian ba năm kể từ ngày đăng ký. Bạn cũng có thể thay đổi nội dung bằng sáng chế khoảng thời gian trong khoảng ba năm.

Yêu cầu bí mật có thể được thực hiện khi nộp đơn đăng ký thiết kế hoặc cùng lúc với việc thanh toán phí đăng ký. Nếu bạn đã yêu cầu một thiết kế bí mật khi nộp đơn đăng ký thiết kế, hãy cẩn thận để không yêu cầu trùng lặp. Nếu bạn yêu cầu một thiết kế bí mật, các mục liên quan đến thiết kế, phân loại thiết kế, người tạo ra, mô tả thiết kế, bản vẽ, ảnh, mô hình, v.v. sẽ không được công bố trong Tờ công báo thiết kế được phát hành sau khi quyền thiết kế được đăng ký. Chúng sẽ được công bố trong Tờ công báo thiết kế được phát hành sau khi kỳ hạn bí mật yêu cầu đã qua.

Nguồn: Nikon has several new design patents, but they are all “secret” and cannot be accessed

Bài liên quan