Fujifilm đăng ký sản phẩm mới mã hiệu FF240002

-

Tài khoản Weibo Trung Quốc E8M vừa chia sẻ thông tin trên. Đây rất có thể là mẫu máy Fujifilm X-E5 hoặc có thể là Fujifilm X-Pro5 (hoặc X-Pro4). Tuy nhiên, theo những thông tin trước đó, cả hai mẫu máy này không có kế hoạch ra mắt trong nay 2024.

Nguồn: Fujifilm FF240002 Camera Registered: Could it Really be the Fujifilm X-E5 or X-Pro5?

Bài liên quan