GoPro đăng ký mã sản phẩm mới GoPro CPSS1 

-

Đây là mã sản phẩm mới vừa được GoPro đăng ký tại Indonesia. Khác với 2 mẫu sản phẩm được đăng ký trước đó làm Thái Lan, mẫu sản phẩm mới vừa đăng ký được làm tại Trung Quốc

GoPro CPSS1 camera
  • April 16, 2024 … AMFR1 (Camera) / Made in Thailand
  • April 23, 2024 … CPPB1 (camera) / Made in Thailand
  • June 7, 2024 … CPSS1 (camera) / Made in China

Trong đó mẫu CPPM1 sẽ là GoPro HERO11 Black Mini và CPST1 sẽ là GoPro HERO11 BLACK.

Bài liên quan