Cuộc thi OnePlus Photography Awards 2024 chính thức bắt đầu

-

Đây là cuộc thi ảnh được tổ chức hàng năm do OnePlus và International Photography Awards kết hợp tổ chức. Cuộc thi năm nay sẽ bắt đầu từ 29 tháng 2 cho đến 30 tháng 6, với 3 chủ đề:

  • Light and Shadow: Optical Game
  • Colors: Magic Palette
  • Faces: Emotional Mirrors

Người chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng lên đến $10.000. Ngoài ra, người chiến thằng từng hạng mục sẽ giành được $5000 – $2000 – $1000 tương ứng với Vàng – Bạc – Đồng.

Một số hình ảnh đoạt giải Cuộc thi OnePlus Photography Awards 2023

opa 2023 winner3
The 2023 Grand Winner: “Fire Dragon Dancer at the Night” by Zhuowen Ao.


opa 2023 winner1 1
2023 Infinite Nature First Prize: Ice Cave by Chen Ma.
opa 2023 winner8
2023 Infinite Nature Second Prize: “The Golden Spruces” by Luca Camminati.
opa 2023 winner2
2023 Social Media Group First Prize: “The Hangrang Valley” by four.lens
opa 2023 winner7
2023 City Voices Third Prize: “Crowded Metro Station” by Hhesher Sun.
opa 2023 winner6
2023 Visions of Night First Prize: “Midwest Midnight” by Justen Christensen.
opa 2023 winner5
2023 Visions of Night Third Prize: “Ferris Wheels” by Rijan Sangat.
opa 2023 winner4
2023 Social Media Group First Prize: “Orion Stars” by mohandravid.

Bài liên quan