Canon đăng ký thêm mẫu máy EOS R

-

29 tháng 3 năm 2024, Canon đã đăng ký hai máy ảnh mới để được phê duyệt WiFi và Bluetooth. Thông tin này phù hợp với những thông báo sắp tới từ Canon vào cuối tháng 4 – tháng 5. Hai máy ảnh đã đăng ký có mã model là DS126922 và DS126928.

Đây có thể là 2 mẫu máy Canon EOS R5 Mark II và Canon EOS R1. Dự kiến Canon sẽ công bố chính thức EOS R5 Mark II cùng với thông báo phát triển cho EOS R1 vào tháng 5 tới đây.

Nguồn: Canon officially registered two new ILC cameras

Bài liên quan