Canon đăng ký đầu đầu thẻ nhớ không dây, truyền tín hiệu qua bluetooth

-

Canon vừa đăng ký một đầu đọc thẻ nhớ với mã hiệu D068794 gồm 2 kết nối USB 4.0 và Bluetooth. Có tin đồn rằng cả Canon EOS R1 và Canon EOS R5 Mark II sẽ được trang bị cổng USB 4.0, chính vì vậy vậy việc sản phẩm này được đăng ký càng củng cố tin đồn trên.

Một số thông tin về đầu đọc thẻ mới của Canon

  • Số hiệu mẫu: D068794
  • ID chứng nhận mẫu: ID-MY2, ID-MY2J

Một số thông tin khác

  • 4.0 Host Controller Interface
  • Attribute Protocol
  • Generic Access Profile
  • Generic Attribute Profile
  • Logical Link Control and Adaption Protocol

Nguồn: Canon has registered a memory card reader with USB and Bluetooth capabilities

Bài liên quan