Canon đăng ký bằng sáng chế ống kính 12-30mm F4-6.3 IS APS-C và 20-40mm F4 IS FF

-

Đây là 2 ống kính zoom trong, một dành cho các máy APS-C và một dành cho các máy full-frame.

Example 1

 • Focal length: 12.42-29.07
 • F value: 4.10-6.40
 • Half angle of view: 47.72-25.17
 • Statue height: 11.37-13.66
 • Total length: 82.97
 • Back focus: 12.29
RF S12 30mm F4 6.3 patent.jpg

Example 4

 • Focal length: 14.40-29.10
 • F value: 4.10-6.29
 • Half angle of view: 43.40-25.14
 • Statue height: 11.46-13.17
 • Total length: 75.06
 • Back focus: 11.78
RF S14 30mm F4 6.3 IS patent.jpg

Example 7

 • Focal length: 20.60-39.00
 • F value: 4.10
 • Half angle of view: 46.40-29.01
 • Statue height: 17.94-20.74
 • Total length: 97.01
 • Back focus: 12.68
RF20 40mm F4 IS patent.jpg

Example 8

 • Focal length: 20.60-48.50
 • F value: 4.10-5.88
 • Half angle of view: 46.40-24.04
 • Statue height: 18.22-21.64
 • Total length: 106.52
 • Back focus: 19.41
RF20 50mm F4 5.8 IS patent.jpg

Bài liên quan