Blackmagic cam kết không sử dụng dữ liệu khách hàng để training AI

-

Hôm nay, khi truy vào dịch vụ đám mây của Blackmagic, người dùng sẽ thấy thông báo ” No AI Training. Đây là điều rất quan trọng vì trước đó ADOBE dính phải phản ứng dữ dội của khách hàng về việc thông báo sử dụng dữ liệu của khách hàng để training AI.

Mặc dù cam kết không ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật thông tin. Tuy nhiên việc sử dụng dữ liệu của khách hàng để training AI mà bạn không có quyền từ chối là khiến rất nhiều người lo lăng. Việc thông báo rõ ràng của Blackmagic có thể là bước ngoặt quan trong trong cuộc chiến giữa các ông lớn phần mềm.

Bài liên quan